ที่ปรึกษาการขาย (sale)

ที่ปรึกษาการขาย (sale)

ที่ปรึกษาการขาย (sale)


ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA)

ที่ปรึกษาการขาย (sale) 5 อัตรา

ปวส/ ป ตรี

สามารถขับรถยนต์ได้

โค้วยู่ฮะ ยานยนต์ (มาสด้า)

398 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

-1266
โพสต์โดย
ยัย ไหม