ที่ปรึกษาการขาย (sale) 5 อัตรา

ที่ปรึกษาการขาย (sale) 5 อัตรา

ที่ปรึกษาการขาย (sale) 5 อัตรา

ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA)

รับสมัครที่ปรึกษาการขาย จำนวน 5 อัตรา

– เงินเดือน+ค่าคอมมิสชั่นสูง

– ไม่จำกัดเพศ , ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีใบขับขี่รถยนต์

โค้วยู่ฮะ ยานยนต์ (มาสด้า)

398 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น