โฟร์แมน (บ้านจัดสรร)

โฟร์แมน (บ้านจัดสรร)

โฟร์แมน (บ้านจัดสรร)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

พนักงานขับรถทั่วไป

1 อัตรา — เงินเดือน 12,000-15,000 (ตามประสบการณ์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป

2.      วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.      ประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านจัดสรร / คอนโด อย่างน้อย 3 ปี

4.      มีทักษะ ไหวพริบดี / บุคลิกภาพดี / อัธยาศัยดี รู้จักแก้ไขปัญหาได้ทันที

5.      มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

6.      สามารถเดินทางไปทำงานในแต่ละโครงการได้

รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง

2. ร่วมในการวางแผนภาพรวมของโครงการ -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง

3. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา

4. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน

5. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

6. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

7. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

                   เอกสารในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน                                               จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                  จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาผลการเรียน                                                     จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                             จำนวน 1 รูป

5.หนังสือรับรองการทำงาน หรือผลงานการทำงาน    จำนวน 1 ฉบับ

6. เอกสารวิชาชีพ เช่น ใบกว.

****บริษัทจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน****

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch