รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน (Site Engineer,พนักงานขาย,พนักงานบัญชี , สถาปนิก,Cost Engineer)

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน (Site Engineer,พนักงานขาย,พนักงานบัญชี , สถาปนิก,Cost Engineer)

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน (Site Engineer,พนักงานขาย,พนักงานบัญชี , สถาปนิก,Cost Engineer)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขับรถทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003

โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิลล์ 2

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

 

การสมัครงานมี 2 ช่องทาง ดังนี้
1. การสมัครงานด้วยตนเอง (ที่ตั้งสำนักงานฯ ตามลิ้งค์ https://bit.ly/3hpmDdi )

1. สำเนาบัตรประชาชน                                      จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                          จำนวน    1   แผ่น

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

 

2. การสมัครทาง E-mail: [email protected] (ส่ง E-mail แล้ว จนท.จะติดต่อกลับเอง)

1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปภาพ                             จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน                                                   จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน    1   ฉบับ

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

 

*** บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน

 

ตำแหน่ง      ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        25,000 – 30,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล

 

คุณสมบัติ

1.       สามารถใช้แพลตฟอร์มในการรับสมัครงานได้หลากหลาย อย่างน้อย 3 ช่องทางขึ้นไป

2.       มีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3.       มีประสบการณ์ในการจัดหาทรัพยากรบุคคลด้านอสังหาริมทรัพย์เช่น ผู้รับเหมา ช่าง แรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง         พนักงานขาย
จำนวน              3 อัตรา

ค่าตอบแทน        12,000 บาท -15,000 บาท + ค่าคอมมิสชั่น

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปวส. ขึ้นไป

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในด้านการขายสินค้าโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.       สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

3.       มีทักษะในการนำเสนอและปิดการขายได้ดี และมีความรู้ทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง         Project Manager (ด่วนมาก)
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        50,000 บาท ขึ้นไป

เพศ                   ชาย

อายุ                   30 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในการทำงานอสังหา คอนโดหรือบ้านเดี่ยว อย่างน้อย  5 ปี

2.       เคยอยู่ในตำแหน่ง Project Site หรือ Project Manager อย่างน้อย 2 ปี

 

ตำแหน่ง         Project Site Engineer (ด่วน)
จำนวน              2  อัตรา

ค่าตอบแทน        35,000  –   40,000 บาท

เพศ                   ชาย

อายุ                   27 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์การควบคุมงานหมู่บ้านจัดสรร 3 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง         Site Engineer (ด่วน)
จำนวน              2  อัตรา

ค่าตอบแทน        17,000  –   20,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   25   ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

คุณสมบัติ

1.       ประสบการณ์การทำงานงานหมู่บ้านจัดสรร  1  ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
จำนวน              5 อัตรา

ค่าตอบแทน        ตามตกลง

เพศ                   ชาย (ความสูง 165 ซม. ขึ้นไป)

อายุ                   25-45 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติ

1.       มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

2.       ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (ต้องมีเอกสารยืนยัน)

3.       สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 2 ผลัด

4.       ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

ตำแหน่ง         พนักงานขับรถทั่วไป  (ด่วนมาก)
จำนวน               1 อัตรา

ค่าตอบแทน          450 บาท/วัน

เพศ                   ชาย

อายุ                   25 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา        ม.3 ขึ้นไป

คุณสมบัติ             1.สามารถขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้

2.มีใบอนุญาตชับชี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

3.สามารถขับรถได้ทุกประเภทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตของงาน    1. ขับรถรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ และเอกสารทั่วไป

 

ตำแหน่ง พนักงานสโตร์
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        ตามโครงสร้างบริษัท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปวส. ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน

– ดูแลสินค้าในคลังสินค้า ขาเข้า – ขาออก , จัดเรียงสินค้า , ดูแลชั้นเก็บสินค้าในคลังให้สะอาดและเป็นระเบียบถูกต้องตามที่กำหนด

– ตรวจสอบเอกสารเบิกสินค้า , จ่ายของตามใบเบิกให้ถูกต้อง และทันกำหนดส่งให้ลูกค้า

– ตรวจนับสินค้าให้ตรงกับสต็อกคงเหลือ แจ้งผู้บังคับบัญชาเมื่อมีสินค้าผิดปกติ ไม่ครบถ้วน หรือสูญหาย

– ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า และโรงงาน

– รายงานยอดสต็อกของสินค้าแต่ละรายการ , ร่วมถึงบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์วัสดุอื่นๆ เมื่อใกล้หมด

– ตรวจนับสินค้าคงเหลือของคลังสินค้า ทุกสิ้นเดือน

– ดูแลทำความสะอาดพื้นที่หน้าที่ให้สะอาดอยู่เสมอ

 

หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1.หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์หลักของงาน

( Key Responsibi;ities and Activities) ( Key Objectives)

-จัดทำงบการเงิน งบดูล งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

-วางแผน งานบัญชีภาษี เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

-ทำประมาณการรายได้ รายจ่ายเพื่อยื่น ภงด.51 ครึ่งปีให้ผู้บริหาร

-จัดทำ Cashtlow แต่ละโครงการ ตามนโยบายผู้บริหาร

-admin ระบบแมงโก้ พร้อมแก้ปัญหาเบื้องต้น

-อื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

2.งานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าลูกหนี้/บุคคล

-ตรวจสอบบัญชีเงินเดือนรปภ. ของห้างฯ

-ตรวจสอบทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน. ของห้าง

-ตรวจสอบทำประกันสังคมประจำเดือน และ รายงานแจ้งเข้า- แจ้งออก ประกันสังคม

-ตรวจสอบจัดทำและสรุป ภงด 1ก ประจำปี

-ตรวจสอบ รายได้อื่นๆ

-ตรวจความถูกต้อง รับเงินจอง เงินดาวน์ เงินทำสัญญา และเปิดขายในระบบ

-ตรวจเอกสาร ด้านขาย ส่ง สำนักงานบัญชี

 

3.งานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้/ภาษี

-ตรวจสอบจัดทำ ภงด 3 /53 และยื่นแบบต่อกรมสรรพกร

-ตรวจสอบเอกสาร ด้านจ่าย ทั้งหมด ส่งสำนักงานบัญชี

-ตรวจสอบการวางบิลเจ้าหนี้เพื่อทำจ่าย ในระบบแมงโก้

4.งานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บัญชีค่าแรง

-ตรวจสอบค่าแรงช่างทุก โครงการ แต่ละงวด เพื่อจ่ายทุกวันเสาร์

-ตรวจสอบการทำจ่าย ช่างกลุ่มวอลเปเปอร์ กลุ่มสวน กลุ่มติดแอร์

-ตรวจสอบใบวางบิลเงินค้ำประกันผลงานช่าง ทุก ๆ สิ้นเดือน

-ตรวจสอบจ่ายคืนเงินค้ำประกันผลงาน ที่ครบ 1 ปี คืนให้ช่าง ปีละ 1 ครั้ง

-ตรวจสอบใบวางบิล ร้านระดม และชีแพคระดม ทุก ๆ สิ้นเดือน

-ตรวจสอบ เอกสารเปิดขาย สินค้าให้ ผรม ก่อนทำเรื่องตัดจ่าย พร้อมเช็ค

คู่การเบิกตาม B0Q และตรงตามงวดงาน

ตรวจสอบ ค่าแรงผู้รับเหมา ภายนอก (เหมาของ+แรง เช่น มณีเรียล และเพ็ญพงค์)

5.งานที่เกี่ยวข้องกับงานเจ้าหน้าที่การเงิน

-ตรวจสอบรายงานและแยกค่าใช้จ่าย ตาม Statement ทุก สิ้นเดือน

6.งานที่เกี่ยวข้องกับงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ/สโตร์

-ตรวจสอบใบเบิกสต๊อก ทุกเดือน ของสโตร์

-ตรวจสอบการนับสินค้าตามระยะเวลาทุก 3 เดือน

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานและความถูกต้องของงาน

2.ติดต่อสื่อสารกับช่างหน้างาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.ควบคุมระยะเวลาก่อสร้างและร่วมแก้ปัญหากับช่างหน้างาน

4.จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

5.ทำรายการคำนวณและออกแบบ

6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Cost Control Engineer/วิศวกรควบคุมต้นทุน

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        20,000 บาท
เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-พร้อมเรียนรู้

-มีทักษะการเจรจาต่อรอง ไหวพริบดี / บุคลิกภาพดี / อัธยาศัยดี รู้จักแก้ไขปัญหาได้ทันที

-ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการควบคุมต้นทุน

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-ควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ โดยการสนับสนุนด้านวิเคราะห์ต้นทุนเทียบงบประมาณใช้จริง

-ปรับปรุงราคาต้นทุนต่อหน่วยให้ใกล้เคียงกับราคาที่ใช้จริงอย่างต่อเนื่องจนจบโครงการ

-จัดทำงบประมาณจ้างเหมาแต่ละโครงการ

-ตรวจสอบปริมาณการขอจัดซื้อ ให้ตรงตาม Budget และไม่เกิน Budget หากจำเป็นที่จะต้องเกิน จะต้องมีเอกสารอ้างอิง

-จัดทำรายงาน Cost Report/สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ เทียบกับต้นทุนโครงการ

-ตรวจสอบปริมาณการขอจัดจ้าง ให้ตรงตาม Budget และไม่เกิน Budget หากจำเป็นที่จะต้องเกิน จะต้องมีเอกสารอ้างอิง

–จัดทำงบประมูลงาน(ถอดแบบ/สอบราคาวัสดุ ราคาค่าแรง/จัดทำงบประมูลเทียบราคาตั้งต้นประมูล)

-จัดทำ Budget โครงการ(ถอดแบบ/สอบราคาวัสดุ ราคาค่าแรง/จัดทำงบประมูลเทียบราคา BOQ)

 

ตำแหน่ง สถาปนิก

จำนวน              1 อัตรา

เงินเดือน           ตามตกลง

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม

รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการเขียนแบบโครงสร้าง 3D, Architect และถอดแบบ – คำนวนโครงสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักการวิศวกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องของ Drawing และรายการคำนวน Packing List จากเจ้าหน้าที่เขียนแบบ–ออกแบบให้ครบถ้วน , เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด

3. ร่วมกับวิศวกรโยธา เพื่ออนุมัต Drawing และดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างให้ทันเวลากับ Master plan ของทุกโครงการ

4. นำเสนอรายการคำนวน , วิธีการติดตั้ง ทางเลือกใหม่ ๆ ที่เพิ่ม Productivity ให้บริษัท ฯ

5. ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นชายไม่มีภาระทางทหาร

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม

3. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad , Sketchup , 3D และ MS Office ได้ดี

4. หากมีความรู้และความเข้าในระบบบริหารคุณภาพ, การตรวจประเมิน Internal Audit , External Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตำแหน่ง            พนักงานบัญชี
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        15,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   20 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปวส. สาขาบัญชีขึ้นไป

 

คุณสมบัติ

1.       หากมีประสบการณ์งานด้านบัญชี และใช้ Program Express หรือ Mango ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.       มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี

3.       เคยทำ ภงด.3, 53 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch