ผู้จัดการหมู่บ้าน ด่วนที่สุด

ผู้จัดการหมู่บ้าน ด่วนที่สุด

ผู้จัดการหมู่บ้าน ด่วนที่สุด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch2000@yahoo.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานขับรถทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการหมู่บ้าน ด่วนที่สุด

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        20,000/เดือน

เพศ                   ชาย

อายุ                   20 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน

• ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้พร้อมใช้งานและสมบูรณ์อยู่เสมอ

• ดูแลสภาพภูมิทัศน์โครงการให้มีความสวยงาม สะอาด สภาพดีอยู่ตลอดเวลา

• ดูแลผู้พักอาศัยของโครงการและจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

• ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการขออนุญาตที่เกี่ยวกับโครงการฯและผู้พักอาศัย

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.จัดสรรและการพักอาศัย  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง

• มีความเอาใจใส่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point

• มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

• สามารถปฏิบัติงานได้อย่างกระชับว่องไว เรียนรู้เร็ว

• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

การสมัครงานมี 2 ช่องทาง ดังนี้
1. การสมัครงานด้วยตนเอง (ที่ตั้งสำนักงานฯ ตามลิ้งค์ https://bit.ly/3hpmDdi )

1. สำเนาบัตรประชาชน                                      จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                          จำนวน    1   แผ่น

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

 

2. การสมัครทาง E-mail: chatpetch2000@yahoo.co.th (ส่ง E-mail แล้ว จนท.จะติดต่อกลับเอง)

1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปภาพ                             จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน                                                   จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน    1   ฉบับ

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

 

*** บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch2000@yahoo.co.th

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch