แม่บ้าน ด่วนที่สุด

แม่บ้าน ด่วนที่สุด

แม่บ้าน ด่วนที่สุด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch2000@yahoo.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขับรถทั่วไป

ตำแหน่ง            แม่บ้าน
จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        ตามตกลง

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี เคยทำงานแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรมาก่อน

2.       ตรงต่อเวลา รักสะอาด ละเอียด รอบคอบ เข้ากับผู้อื่นได้ และซื่อสัตย์

ขอบเขตงาน

1.       ทำความสะอาดบ้านก่อนโอน

 

 

การสมัครงานมี 2 ช่องทาง ดังนี้
1. การสมัครงานด้วยตนเอง (ที่ตั้งสำนักงานฯ ตามลิ้งค์ https://bit.ly/3hpmDdi )

1. สำเนาบัตรประชาชน                                      จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                          จำนวน    1   แผ่น

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

 

2. การสมัครทาง E-mail: [email protected] (ส่ง E-mail แล้ว จนท.จะติดต่อกลับเอง)

1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปภาพ                             จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน                                                   จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน    1   ฉบับ

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

 

*** บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch2000@yahoo.co.th

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch