พนักงานฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch2000@yahoo.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขับรถทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003

โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิลล์ 2

รับสมัครพนักงาน

 

การสมัครงานมี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การสมัครงานด้วยตนเอง (ที่ตั้งสำนักงานฯ ตามลิ้งค์ https://bit.ly/3hpmDdi )

1. สำเนาบัตรประชาชน                                      จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                          จำนวน    1   แผ่น

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

6. เอกสารหลักฐานการรับวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม     จำนวน    1   ฉบับ

 

2. การสมัครทาง E-mail: [email protected] (ส่ง E-mail แล้ว จนท.จะติดต่อกลับเอง)

1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปภาพ                             จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน                                                   จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน    1   ฉบับ

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

6. เอกสารหลักฐานการรับวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม     จำนวน    1   ฉบับ

 

*** บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน

 

1.ตำแหน่ง            ทรัพยากรบุคคลอาวุโส (ด่วนมาก)

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        25,000 – 30,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล

 

คุณสมบัติ

1.       สามารถใช้แพลตฟอร์มในการรับสมัครงานได้หลากหลาย อย่างน้อย 3 ช่องทางขึ้นไป

2.       มีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3.       มีประสบการณ์ในการจัดหาทรัพยากรบุคคลด้านอสังหาริมทรัพย์เช่น ผู้รับเหมา ช่าง แรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.ตำแหน่ง            ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและสโตร์

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        30,000

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในด้านการต่อรองและจัดหาสินค้า อย่างน้อย 3 ปี

2.       สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

3.       มีความสามารถในการต่อรองสินค้าได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตงาน

1.       บริหารจัดการและวางแผนการจัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ของโครงการในเครือฉัตรเพชร ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

2.       วางแผนการจัดส่งและลำดับการเข้า-ออก ของวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

 

3.พนักงานจัดซื้อและสโตร์อาวุโส

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        25,000

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   20 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ในด้านการต่อรองและจัดหาสินค้า

2.สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

3.มีความสามารถในการต่อรองสินค้าได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตงาน

1.บริหารจัดการและวางแผนการจัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ของโครงการในเครือฉัตรเพชร ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

 

4.พนักงานจัดซื้อและสโตร์

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        17,000

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   20 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ในด้านการต่อรองและจัดหาสินค้า

2.สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

3.มีความสามารถในการต่อรองสินค้าได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch2000@yahoo.co.th

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch