รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (ฝ่ายการตลาด, HR, ฝ่ายขาย, บัญชี, วิศวกร, จัดซื้อ, แม่บ้าน, คนสวน,รปถ., คนขับรถ)

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (ฝ่ายการตลาด, HR, ฝ่ายขาย, บัญชี, วิศวกร, จัดซื้อ, แม่บ้าน, คนสวน,รปถ., คนขับรถ)

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (ฝ่ายการตลาด, HR, ฝ่ายขาย, บัญชี, วิศวกร, จัดซื้อ, แม่บ้าน, คนสวน,รปถ., คนขับรถ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch2000@yahoo.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานขับรถทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003

โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิลล์ 2

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

(ฝ่ายการตลาด, HR, ฝ่ายขาย, บัญชี, วิศวกร, จัดซื้อ, แม่บ้าน, คนสวน,รปภ., พนักงานขับรถ,นิติคอนโด)

 

การสมัครงานมี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การสมัครงานด้วยตนเอง (ที่ตั้งสำนักงานฯ ตามลิ้งค์ https://bit.ly/3hpmDdi )

1. สำเนาบัตรประชาชน                                      จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                          จำนวน    1   แผ่น

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

6. เอกสารหลักฐานการรับวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม     จำนวน    1   ฉบับ

 

2. การสมัครทาง E-mail: [email protected] (ส่ง E-mail แล้ว จนท.จะติดต่อกลับเอง)

1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปภาพ                             จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน                                                   จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน    1   ฉบับ

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                                จำนวน    1   ฉบับ

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน                     จำนวน    1   ฉบับ

6. เอกสารหลักฐานการรับวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม     จำนวน    1   ฉบับ

 

*** บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน

 

1. ตำแหน่ง        ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วนมาก)

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        30,000-40,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาการตลาด

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์การตลาด ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย  2 ปีขึ้นไป

2.       สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น Pivot table, Vlook up

ขอบเขตของงาน

1.       บริหารจัดการและดูแลทีมให้สามารถดำเนินงาน เพื่อเพิ่มยอดเยี่ยมชมและยอดขายให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท

2.       วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด

 

2.

ตำแหน่ง            ทรัพยากรบุคคลอาวุโส (ด่วนมาก)

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        25,000 – 30,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล

 

คุณสมบัติ

1.       สามารถใช้แพลตฟอร์มในการรับสมัครงานได้หลากหลาย อย่างน้อย 3 ช่องทางขึ้นไป

2.       มีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3.       มีประสบการณ์ในการจัดหาทรัพยากรบุคคลด้านอสังหาริมทรัพย์เช่น ผู้รับเหมา ช่าง แรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.ตำแหน่ง            รองหัวหน้าแผนกบัญชี

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        20,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   27 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ป.ตรี สาขาบัญชี

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

2.       มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3.       สามารถตรวจสอบแยกประเภทแต่ละหมวดได้อย่างถูกต้อง

4.       สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.       สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Express หรือ Mango ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4.ตำแหน่ง            ผู้จัดการฝ่ายขาย (ด่วนมาก)

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        30,000 + คอมมิชชั่น

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายอย่างน้อย 2 ปี

2.       สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

 

5.ตำแหน่ง            พนักงานขาย (ด่วนมาก)

จำนวน              3 อัตรา

ค่าตอบแทน        12,000 บาท -15,000 บาท + ค่าคอมมิสชั่น

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปวส. ขึ้นไป

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในด้านการขายสินค้าโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.       สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

3.       มีทักษะในการนำเสนอและปิดการขายได้ดี และมีความรู้ทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6.ตำแหน่ง            Project Manager

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        40,000  – 50,000 บาท ขึ้นไป

เพศ                   ชาย

อายุ                   30 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในการทำงานอสังหา คอนโดหรือบ้านเดี่ยว อย่างน้อย  5 ปี

2.       เคยอยู่ในตำแหน่ง Project Site หรือ Project Manager อย่างน้อย 2 ปี

 

7.ตำแหน่ง            Project Site Engineer

จำนวน              2  อัตรา

ค่าตอบแทน        35,000  –   40,000 บาท

เพศ                   ชาย

อายุ                   27 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์การควบคุมงานหมู่บ้านจัดสรร 3 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

8.ตำแหน่ง            Engineer

จำนวน              2  อัตรา

ค่าตอบแทน        17,000  –   20,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   25   ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

 

คุณสมบัติ

1.       ประสบการณ์การทำงานงานหมู่บ้านจัดสรร  1  ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

9.ตำแหน่ง            โฟร์แมนภาคสนาม

จำนวน              3 อัตรา

ค่าตอบแทน        15,000  –  18,000  บาท

เพศ                   ชาย

อายุ                   23 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในการทำงานควบคุมงานก่อนสร้าง 2  ปีขึ้นไป

 

10.ตำแหน่ง            ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและสโตร์

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        35,000

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ในด้านการต่อรองและจัดหาสินค้า อย่างน้อย 3 ปี

2.       สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

3.       มีความสามารถในการต่อรองสินค้าได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตงาน

1.       บริหารจัดการและวางแผนการจัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ของโครงการในเครือฉัตรเพชร ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

2.       วางแผนการจัดส่งและลำดับการเข้า-ออก ของวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

 

11.ตำแหน่ง            แม่บ้าน

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        ตามตกลง

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติ

1.       มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี เคยทำงานแม่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรมาก่อน

2.       ตรงต่อเวลา รักสะอาด ละเอียด รอบคอบ เข้ากับผู้อื่นได้ และซื่อสัตย์

ขอบเขตงาน

1.       ทำความสะอาดบ้านก่อนโอน

 

12.ตำแหน่ง            คนสวน

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        ตามตกลง

เพศ                   ชาย

อายุ                   30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติ

1.       มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

2.       มีความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ และการใช้งานอุปกรณ์

3.       มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

 

ขอบเขตงาน

1.       ตัดแต่งต้นไม้และสวนหย่อม ใส่ปุ๋ยต้นไม้ บำรุงต้นไม้ให้อยู่ในสภาพสวยงาม

2.       จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ในการทำสวนต่าง ๆ

3.       ดูแลและทำความสะอาดบริเวณสวน

 

13.ตำแหน่ง            เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

จำนวน              5 อัตรา

ค่าตอบแทน        ตามตกลง

เพศ                   ชาย (ความสูง 165 ซม. ขึ้นไป)

อายุ                   25-45 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติ

1.       มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

2.       ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (ต้องมีเอกสารยืนยัน)

3.       สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 2 ผลัด

4.       ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

14.ตำแหน่ง            ช่างเทคนิคประจำอาคาร **ประจำโครงการฉัตรเพชร ปาร์ค คอนโด

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        12,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

เพศ                   ชาย

อายุ                   22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปวช. – ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.       มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทัศนะคติที่ดี มีใจรักในงานบริการ

2.       ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.       สามารถทำงานเป็นกะได้

ขอบเขตงาน

1.       ตรวจเช็คดูแล , ซ่อมแซม , แก้ไข , บำรุงรักษาสาธารณูปโภคของอาคาร  ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา(ไฟฟ้า , ประปา , ปรับอากาศ , สุขาภิบาล , สระว่ายน้ำ , พื้นที่นันทนาการ และ อื่นๆ)

2.       ดูแลซ่อมแซมงานระบบที่สามารถดำเนินการโดยช่างอาคารได้

3.       ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมดตามตารางที่กำหนด

4.       จัดทำบันทึกเอกสารรายงานประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี

5.       ควบคุมดูแลการทำงานภายใต้ผู้บังคับบัญชา

6.       บริการลูกค้าของโครงการให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคเช่น ไฟฟ้า , ประปา , แอร์ และสุขาภิบาล

 

15.ตำแหน่ง            พนักงานขับรถหกล้อ (ใช้เครนได้)

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        13,000 บาท –15,000 บาท (ตามประสบการณ์)

เพศ                   ชาย

อายุ                   22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ปวช. – ปวส. ขึ้นไป

 

คุณสมบัติ

1.       มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 หรือมากกว่า

2.       มีประสบการณ์การขับรถหกล้อ และใช้เครนได้

3.       ไม่เสพสารเสพติด ไม่ติดการพนัน มีความซื่อสัตย์ มีใจรักในงานด้านบริการ

4.       สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

5.       มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษา เครื่องยนต์

6.       ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

16.

ตำแหน่ง            Business analyst

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        17,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาการตลาด /เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

1.       สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น Pivot table, Vlook up

2.       สามารถรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมนำเสนอได้เป็นอย่างดี

3.       สามารถรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมนำเสนอ รวมถึงวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

4.       มีประสบการณ์ด้านการยิง Ads Facebook หรือ ทำเพจ หรือการทำ Media planning จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

17.

ตำแหน่ง            Online marketing

จำนวน              1 อัตรา

ค่าตอบแทน        17,000 บาท

เพศ                   ไม่จำกัด

อายุ                   22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี สาขาการตลาด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

1.       สามารถรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง วิเคราะห์ข้อมูลด้าน Media พร้อมนำเสนอได้เป็นอย่างดี

2.       สามารถวางแผนจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดการรับรู้ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบนสื่อออนไลน์

3.       สามารถจัดทำ Media planning พร้อมนำเสนอได้เป็นอย่างดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch2000@yahoo.co.th

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch