1 ตำแหน่ง,เจ้าหน้าที่ขาย 5 ตำแหน่ง ,2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 3.ช่างซ่อมบำรุง 2 ตำแหน่ง

1 ตำแหน่ง,เจ้าหน้าที่ขาย 5 ตำแหน่ง ,2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 3.ช่างซ่อมบำรุง 2 ตำแหน่ง

1 ตำแหน่ง,เจ้าหน้าที่ขาย 5 ตำแหน่ง ,2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 3.ช่างซ่อมบำรุง 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ขาย
1.บุคลิกภาพดี  คล่องแคล่วรักงานบริการ
2.มีความรู้และไหวพริบการเจรจาต่อรอง
3.มีประสบการณ์งานขาย 2 – 3 ปีขึ้นไป
4.ขับรถยนต์ได้  มีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.มีภาวะความเป็นผู้นำ
2.ทำงานค่าจ้างและงานสรรหา
3.มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
4.มีประสบการณ์งานบุุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.มีความขยันรับผิดชอบงาน
2.มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้า/เครื่องกลโรงงาน/เครื่องยนต์
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Word/Excle

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee