1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง(ด่วน) 2.พนักงานขับรถเต้าปูนและรถเทรนเลอร์ 7 ตำแหน่ง(ด่วน)

1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง(ด่วน) 2.พนักงานขับรถเต้าปูนและรถเทรนเลอร์ 7 ตำแหน่ง(ด่วน)

1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง(ด่วน) 2.พนักงานขับรถเต้าปูนและรถเทรนเลอร์ 7 ตำแหน่ง(ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
คุณสมบัติ
1.มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ/แก้ปัญหาหน้างานได้
2.มีประสบการณ์งานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย3 ปีขึ้นไป
3.ทำงานด้านค่าจ้างและงานสรรหาได้

ตำแหน่งพนักงานขับรถ
คุณสมบัติ
1.มีใบอนุญาติขับขี่ ท.3
2.สามารถขับรถเต้าปูนและรถเทรนเลอร์ได้
3.ทำงานต่างจังหวัดได้
4.มีความรับผิดชอบสูง
5.ขยันรับผิดชอบงาน
สวัดิการ
1.มีประกันสังคม
2.โบนัสเที่ยว
3.แรงจูงใจประจำดือน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee