1.เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่ขาย 3 ตำแหน่ง 5.พนักงานขับรถ 5 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่ขาย 3 ตำแหน่ง 5.พนักงานขับรถ 5 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่ขาย 3 ตำแหน่ง 5.พนักงานขับรถ 5 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บัญชี
1.มีความรู้ด้านงานบัญชี ลูกหนี้ /เจ้าหนี้ และงานจัดชื้อ
2.มีความเป็นผู้ใหญ่ กล้าคิดและตัดสินใจ
3.บุคลิกภาพคล่องแคล่ว
4.สามารถใช้โประแกรมWord/Excle /Express ได้
5.มีประสบณ์การณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
6.อายุ23-35 ปี  สาขา การบัญชีหรือเกียวข้อง

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.มีบุคลิกภาพดี  มีความเป็นเป็นนำ
2.มีไหวพริบในการแก้ปัญหาหน้างาน
3.มีความรู้กฎหมายแรงงาน
4.มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี ขึ้น
5.อายุ ระหว่าง 25-40 ปี

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า
1.มีความรู้งานไฟฟ้าโรงงาน

2.ขยันรับผิดชอบงาน
3.มีความเป็นผู้นำ
คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ขาย
1.บุคลิกภาพคล่องแคล่ว
2.รักงานขาย
3.ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
4.มีประสบการงานขายงานคอนกรีตสำเร็จรูป

คุณสมบัติพนักงานขับรถ
1.มีใบอนุญาตขับขี่  ท.3
2.มีประสบการณ์ขับรถเทรนเลอร์  และรถเต้าปูน
3.มึความรู้พื้นฐานการซ่อมรถ
4.มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
5.อายุ 25 – 45 ปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee