เจ้าหน้าที่ประสานงานและเอกสาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานและเอกสาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานและเอกสาร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gansangqqqq@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 12,000++ บาท / เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานและเอกสาร

หจก. เคเคเมดเทรดดิ้ง ไทยแลนด์

รับสมัครพนักงาน!!!!
ตำแหน่ง พนักงานเอกสารและประสานหน่วยราชการ
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1.อายุ 22 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี
2.เพศชายหรือหญิงหรือLGBTQ
3.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การสื่อสารที่ดี
4.มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ และทุ่มเทในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
5.มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับงาน

รายละเอียดงาน
1.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2.จัดทำเอกสารตามระเบียบและกฎของบริษัทและหน่วยงานราชการ
3.ศึกษาข้อมูลหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
4.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆในบริษัท และงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
5.ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในงานด้านการติตต่อประสานงานหน่วยงานราช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการและค่าตอบแทน
12,000 บาท/เดือน + ค่าคอมมิชชั่น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0646816008
line : 0646816008

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gansangqqqq@gmail.com

หจก.เคเค เมด เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)

หจก.เคเค เมด เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)

Nipipong Jansang
โพสต์โดย
Nipipong Jansang