ครูสาขาวิชากาบัญชี และ ครูจิตวิทยา

ครูสาขาวิชากาบัญชี และ ครูจิตวิทยา

ครูสาขาวิชากาบัญชี และ ครูจิตวิทยา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ariya@kuva.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างสถานศึกษา บาท / เดือน
ครูบัญชี / ครูจิตวิทยา

รับสมัคร ครูสาขาการบัญชี และ ครูสาขาจิตวิทยา

มีใบประกอบวิชาชีพครู และมีประสบการณ์ในการทำงาน

ส่งใบสมัครที่ e-mail: ariya@kuva.ac.th โทร 081-262-5498

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ariya@kuva.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 0812625498

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 0812625498

ariya
โพสต์โดย
ariya