ครูช่างยนต์ และ ครูบัญชี

ครูช่างยนต์ และ ครูบัญชี

ครูช่างยนต์ และ ครูบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ariya@kuva.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loadingจบปริญญาตรีตรงสาขา

มีประสบการณ์ทำงาน

มีใบระกอบวิชาชีพครู

ส่งประวััติที่ ariya@kuva.ac.th โทร 0812625498

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ariya@kuva.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

ariya
โพสต์โดย
ariya