รับสมัครครูช่าง สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 ตำแหน่ง

รับสมัครครูช่าง สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 ตำแหน่ง

รับสมัครครูช่าง สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ariya@kuva.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ครูสาขาบัญชี 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1.มีใบประกอบวิชาชีพครู

2.มีประสบการณ์สอน  1  ปีขึ้นไป

3.จบการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.มีความรับผิดชอบสูง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ariya@kuva.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

64 ม.18 ถนน มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น