รับสมัคร (ด่วน) !!! อาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์การโรงแรม ฯ อาจารย์ไฟฟ้ากำลัง

รับสมัคร (ด่วน) !!! อาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์การโรงแรม ฯ อาจารย์ไฟฟ้ากำลัง

รับสมัคร (ด่วน) !!! อาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์การโรงแรม ฯ อาจารย์ไฟฟ้ากำลัง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล asiaakane.college@gmail.com


รับสมัคร (ด่วน) !!! อาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์การบัญชี อาจารย์ช่างยนต์

1.รักการสอน มีความเป็นครู

2.จบตรงสาขาหรือเกี่ยวข้อง ระดับ ปริญญาตรี

3.ค่าตอบแทนตามโครงสร้างองค์กร

4.สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัย ฯ จ.-ศ. (เวลา 08.30-16.30 น.)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล asiaakane.college@gmail.com

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์ จังหวัดมหาสารคาม

เปิดสอนระดับ ปวช.-ปวส.

Nongraeu Thai-German College
โพสต์โดย
์Nongraeu Thai-German College