เจ้าหน้าที่บริหารจัดการบัตรสุขภาพอายุวัฒนะ

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการบัตรสุขภาพอายุวัฒนะ

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการบัตรสุขภาพอายุวัฒนะ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medicalhub.kku@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15000 บาท / เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการบัตรสุขภาพอายุวัฒนะ

–คุณสมบัติ–

เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการร่างหนังสือราชการ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Officeได้ดี

 

–รายละเอียดงาน–

1.ประสานงานการบริจาคเงินและบริการผู้มีอุปการคุณบัตรสุขภาพอายุวัฒนะ

2.จัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย ภายในหน่วยงาน

3.รับโทรศัพท์และให้คำแนะนำแก่ผู้บริจาคจัดตั้งศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ

4.จัดทำแผนบริหารกองทุนบัตรสุขภาพอายุวัฒนะ และรายงานสถานะ

5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ (8.30-16.30)

หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

–สวัสดิการ —

ประกันสังคมและวันหยุด

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร
– Resume
– สำเนาปริญญาบัตร
– สำเนาผลการศึกษา (Transcript)
ได้ที่ Email: [email protected] เท่านั้น !!
ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 ธันวาคม 2565

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medicalhub.kku@gmail.com

มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น