พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Restaurant Supervisor,ช่างทั่วไป,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานบัญชี,Receptionist,Bartender,พนักงานขายของที่ระลึก และอื่นๆ หลายอัตรา

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Restaurant Supervisor,ช่างทั่วไป,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานบัญชี,Receptionist,Bartender,พนักงานขายของที่ระลึก และอื่นๆ หลายอัตรา

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Restaurant Supervisor,ช่างทั่วไป,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานบัญชี,Receptionist,Bartender,พนักงานขายของที่ระลึก และอื่นๆ หลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com


พนักงานบัญชี

ตำแหน่ง  Restaurant Supervisor     2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  25 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงาน Food&Beverage  2-3 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– ดูแลควบคุมความเรียบร้อยในแผนกได้ดี

– มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง  ช่างทั่วไป/ช่างซ่อมบำรุง          2  อัตรา

– เพศชาย

– อายุ 25-35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป

– สามารถทำงานช่างพื้นฐานได้ดี

– มีความรู้ระบบงานไฟฟ้า,ประปา,สระว่ายน้ำ,แอร์

– ดูแลซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง  พนักงานบัญชี                2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย  2-3 ปีขึ้นไป

– หากมีประสบการณ์ด้านการโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี

– สามารถทำปิดงบ, ต้นทุน, สต็อกได้

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง  Receptionist / Night Receptionist           2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง                    (Night  เพศ ชาย)

– อายุ  23 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง  Bartender / Bartendy                 2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ 23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป

– ให้บริการด้านเครื่องดื่มกับลูกค้า และ Entertainment ลูกค้าได้ดี

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง  พนักงานเสิร์ฟ         3   อ้ตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 –  30  ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– สามารถรับออเดอร์ และดูแลบริการลูกค้าชาวต่างชาติได้ดี

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง   Commis I,II          2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 ปี ขึ้นไป

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปีขึ้นไป

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง  พนักงานนวดแผนไทย        2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 45 ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีประสบการณ์ในสายงาน  1 – 2 ปี ขึ้นไป

– มีใบประกอบวิชาชีพ หรือใบผ่านการอบรมหลักสูตร

– หากมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และความสะอาดสถานที่เพื่อพร้อมให้บริการลูกค้า

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน  ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง  พนักงานขายของที่ระลึก                 2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป

–  มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี  สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– สามารถขายสินค้าที่ระลึก และอื่นๆ ได้ดี

– เป็นผู้รักงานการบริการ และรักงานขาย

– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

 

ตำแหน่งงานอื่นๆ  สอบถามเพิ่มเติม

สวัสดิการ

– มีที่พักฟรี ใกล้ที่ปฏิบัติงาน (เกาะพีพี)

– มีอาหารฟรี 3 มื้อ

– มีชุดยูนิฟอร์ม

– มีประกันสังคม

 

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: [email protected]  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :      Tel . 02-1154199, 090-9204182   Line ID: 021154199   วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท

ให้บริการ ที่พัก อาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ