ผู้จัดการ Digital Marketing 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการ Digital Marketing 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการ Digital Marketing 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ฝ่ายกฏหมาย 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางแผนกลยุทธ์ และบริหารงบประมาณทางการตลาด ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Offline และ Online เช่นGoogle Analytics, SEO, SEM, Sale page และ Social Media ต่างๆ (Facebook, Tiktok, IG, [email protected] เป็นต้น
2. วิเคราะห์ข้อมูลการขายจากช่องทางต่างๆเพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมทางการตลาดและขาย
3. สร้าง Brand Awareness และ พัฒนากลยุทธ์เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ และบริการ
4. สำรวจ วิเคราะห์ตลาด สื่อOnline และ Offline ของคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา สินค้าใหม่ๆ
6. พัฒนาระบบงาน และ วางแผน บริหารงานด้าน CRM.
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี ด้านการตลาดหรือเกี่ยวข้อง
2. เพศ หญิง/ชาย
3. อายุ  28 – 35 ปี
4. ประสบการงานดังกล่าวอย่างน้อย 2 ปี
5. มีทักษะในการนำเสนองาน  การสื่อสาร และบริหารงานร่วมกับหลายส่วนงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (โนนทัน จ.ขอนแก่น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร 043-228899 ต่อ 103
หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : [email protected]
และสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
( เวลา 9.00 – 17.00 น. )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
HR
โพสต์โดย
ฝ่าย HR