System Analyst (SA) 1 ตำแหน่ง

System Analyst (SA) 1 ตำแหน่ง

System Analyst (SA) 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ฝ่ายกฏหมาย 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ทำการเก็บและวิเคราะห์ Business Requirementเพื่อทำเป็น Technical Requirement
2. ทำการวิเคราะห์ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบที่เป็นอยู่
3. ทำเอกสาร Technical Requirement ให้กับคนในทีม
4. Support การทำงานของคนในทีมและลูกค้า
5. จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงานให้ลูกค้า
6. ทำการแจกแจงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องพัฒนาขึ้นเพื่อใช้หรือทดแทนระบบเดิม
7. กำหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหา
8. ออกแบบและวางระบบงานให้สอดคล้อง เพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจ
9. ให้คำแนะนำต่าง ๆ เมื่อระบบงานถูกนำมาใช้จริง
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้อง
2. เพศ หญิง/ชาย
3. อายุ 28 – 35 ปี
4. ประสบการงานดังกล่าวอย่างน้อย 2 ปี
5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ตามงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (โนนทัน จ.ขอนแก่น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร 043-228899 ต่อ 103
หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : [email protected]
และสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
( เวลา 9.00 – 17.00 น. )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
HR
โพสต์โดย
ฝ่าย HR