พนักงานOnline marketing 1 ตำแหน่ง

พนักงานOnline marketing 1 ตำแหน่ง

พนักงานOnline marketing 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านการดูแล Website ,Facebook ,Line @, Shopee  ขาย Online สื่อโฆษณาต่างๆ

2. อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป

3. ไม่จำกัดเพศ

4. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  การตลาด  สารสนเทศและเทคโนโลยี   และสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. มีไหวพริบ มีความรู้ ความสามารถเข้าใจด้าน Online เช่น Website ,Facebook ,Line @ สื่อโฆษณา

6. ออกแบบสื่อต่างๆทั้งภาพนิ่งและตัดต่อวีดีโอ

7. มีความซื่อสัตย์  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด (สาขาศรีจันทร์)

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือช่างทุกชนิด

HRTPP39
โพสต์โดย
HRTPP39