พนักงานขายโชว์รูม 2 ตำแหน่ง

พนักงานขายโชว์รูม 2 ตำแหน่ง

พนักงานขายโชว์รูม 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

พนักงานขายโชว์รูม 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1.อายุ  23  ปี  ขึ้นไป

2.เพศชาย

3.วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขา

4.ขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน

5.ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด (สาขาศรีจันทร์)

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือช่างทุกชนิด

HRTPP39
โพสต์โดย
HRTPP39