พนักงานขายโครงการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขายโครงการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขายโครงการ 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

พนักงานขายหน้าร้าน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ♦️

–  มีประสบการณ์ ด้านการขายวัสดุ  และอุปกรณ์ก่อสร้าง  อย่างน้อย   2 ปี

–  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. -ขึ้นไป สาขาช่าง

–  มีความรับผิดชอบ

–  มีใจรักด้านงานการขายสินค้าและการบริการลูกค้า

–   มีความขยัน ซื่อสัตย์  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   ตรงต่อเวลา

–     อายุตั้งแต่ 25  ปี ขึ้นไป   ไม่จำกัดเพศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด (สาขาศรีจันทร์)

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือช่างทุกชนิด

HRTPP39
โพสต์โดย
HRTPP39