เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

วางแผน ด้านการตลาด  และมีความสามารถด้านกราฟฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ♦️

– อายุ  22  ปีขึ้นไป

– ไม่จำกัดเพศ

– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก , การตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ด้านงานสร้างกราฟิกและ ด้านตกแต่งภาพต่าง ๆ

– สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop  ได้อย่างคล่องแคล่ว

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด (สาขาศรีจันทร์)

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือช่างทุกชนิด

โพสต์โดย
KKL News