พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ , เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง , หัวหน้างานสำนักงานภูเวียง , หัวหน้างานซ่อมบำรุง , พนักงานล้างรถ , พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ , เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง , หัวหน้างานสำนักงานภูเวียง , หัวหน้างานซ่อมบำรุง , พนักงานล้างรถ , พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ , เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง , หัวหน้างานสำนักงานภูเวียง , หัวหน้างานซ่อมบำรุง , พนักงานล้างรถ , พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , เจ้าหน้าที่ Call Center , หัวหน้าซ่อมบำรุง , ช่างยนต์ (EM , GS) , พนักงานขับรถ , พนักงานอาคารและสถานที่ , พนักงานล้างรถ , รปภ.

 

1.  พนักงานขาย    (สำนักงานใหญ่  และ สาขาภูเวียง)           10    อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย – หญิง  อายุ   25  ปีขึ้นไป

2.  วุฒิการศึกษา   ปวส. ,  ปริญญาตรี ทุกสาขา

3.  มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ , ประดับยนต์   หรือ การขายสินค้าประเภทอื่น ๆ

4.  มีความสนใจในงานขายรถยนต์ ,  กรณีมีประสบการณ์ในงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  สามารถขับรถยนต์ได้   และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

6.  มียานพาหนะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 

2.  เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์     1  อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง  อายุ  25 – 32  ปี

2. วุฒิการศึกษา  ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , กราฟิก , ดีไซน์ , สารสนเทศ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ , วีดีโอ , ถ่ายภาพ

4. มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบสื่อเพื่อการค้าขาย

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ยิ้มแย้ม  ขยัน  และกระตือรือร้นในการทำงาน

6. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

3. เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง    1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง   อายุ  25  ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา   ปวส.  , ป.ตรี  บริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์  Word ,  Excel , Power Point ได้คล่อง

4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี

5. บุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

6. หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4.  พนักงานล้างรถ   (ประจำสำนักงานใหญ่)       3   อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – หญิง  อายุ  22  ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา   ม. 3  ขึ้นไป

3. สามารถขับรถยนต์ได้   และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  (สำหรับผู้ชาย)

 

5.  พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง    1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35  ปีขึ้นไป

2. วุฒิ  ปวช.  ขึ้นไป

3. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

4. มีความรู้ด้านการดูแลสวน  และระบบน้ำบาดาล

5. มีความขยัน   อดทน    และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

6.  หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง     1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35 – 45  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ปวส.  ขึ้นไป สาขาการบริหาร การจัดการทั่วไป  ,รัฐศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานสำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยของระบบงาน , อาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค  และบุคลากรในองค์กร

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติในการทำงานดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีทักษะในการสื่อสาร

4. มีทักษะในการใช้ Computer ,  อุปกรณ์สำนักงานได้ดี

5. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

6. มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน

7. มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการ สำนักงานอย่างน้อย 2 ปี

 

7.  หัวหน้างานซ่อมบำรุง    1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ปวส.  ขึ้นไป

2. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

3. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงทั่วไปอาคารสถานที่ , ไฟฟ้า , น้ำประปา ฯลฯ

4. มีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  ,  มีความขยัน   อดทน    และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด

จำหน่ายและให้บริการด้านรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า

jintanaporn chomchaloa
โพสต์โดย
jintanaporn chomchaloa