เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร (ประจำสำนักงานใหญ่)    *****ด่วน*****

เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร (ประจำสำนักงานใหญ่)    *****ด่วน*****

เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร (ประจำสำนักงานใหญ่)    *****ด่วน*****

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , เจ้าหน้าที่ Call Center , หัวหน้าซ่อมบำรุง , ช่างยนต์ (EM , GS) , พนักงานขับรถ , พนักงานอาคารและสถานที่ , พนักงานล้างรถ , รปภ.

เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร (ประจำสำนักงานใหญ่)   1   อัตรา*****ด่วน*****

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง   อายุ  25  ปีขึ้นไป  ,   วุฒิ  ป.ตรี  สาขาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในงานสรรหาว่าจ้าง , งานด้านฝึกอบรม และงานด้าน พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน , ทักษะประสบการณ์ในการยื่นรับรองหลักสูตร  และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ระบบ E-Service)  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft  Office  , Photo shop  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน  อดทน  และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต  และพร้อมเรียนรู้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด

จำหน่ายและให้บริการด้านรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า

jintanaporn chomchaloa
โพสต์โดย
jintanaporn chomchaloa