เจ้าหน้าที่บุคคล **ด่วน**

เจ้าหน้าที่บุคคล **ด่วน**

เจ้าหน้าที่บุคคล **ด่วน**

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , เจ้าหน้าที่ Call Center , หัวหน้าซ่อมบำรุง , ช่างยนต์ (EM , GS) , พนักงานขับรถ , พนักงานอาคารและสถานที่ , พนักงานล้างรถ , รปภ.

เจ้าหน้าที่บุคคล

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง – ชาย  อายุ  25   ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา  ป.ตรี  บริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความซื่อสัตย์  , รับผิดชอบในหน้าที่  มีความอดทนสูง  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี   มีความกล้าแสดงออก และความเป็นผู้นำ

4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์  Word ,  Excel , Power Point ได้คล่อง

5. สามารถใช้โปรแกรม Business Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด

จำหน่ายและให้บริการด้านรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า

jintanaporn chomchaloa
โพสต์โดย
jintanaporn chomchaloa