หัวหน้าธุรการกลาง

หัวหน้าธุรการกลาง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr1.tkn@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

toyota-kaennakorn

รับสมัคร หัวหน้าธุรการกลาง 1 อัตรา

1. ควบคุม ดูแล กำกับระบบสาธารณูปโภค และอาคารสถานที่ ของบริษัท
2.  ควบคุม ดูแล กำกับการจัดซื้อ-จัดจ้างต่างๆในบริษัท
3.  ควบคุม ดูแล กำกับการทำงานแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Outsource
4. ควบคุม ดูแล เอกสารเข้า-ออกของบริษัทรวมถึงชำระภาษี,ค่าธรรมเนียมต่างๆของบริษัท
5. ควบคุม ดูแล กำกับการใช้งานรถบริษัทและทรัพสินของบริษัท
6. ส่งข้อมูลกิจกรรม Magic Makeover (Big Cleaning) ให้ TMT
7. ส่งข้อมูลภาพถ่ายของ Showroom ส่ง TMT
8. ดูแลรับผิดชอบการเบิก-จ่าย เครื่องมือ วัสดุคงคลัง และตรวจสอบ สรุปรายงานการใช้งานวัสดุ
งานซ่อมบำรุงของช่างไฟฟ้า-อาคารสถานที่
9. ออก PR การซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ งานซ่อมบำรุง
10.จัดเก็บข้อมูลงานซ่อมบำรุงของฝ่ายอาคารสถานที่
11.ดูแลการเบิก/ยืม ทรัพย์สินของบริษัท และดูแลให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
12. เตรียมเอกสารและติดต่อเจ้าหน้าที่ในการทำสัญญาเกี่ยวกับการดูแลลิฟท์ของบริษัท
13.ดูแล และทำเอกสารจ่ายเงินสัญญาการจ้างบริษัทกำจัดแมลง
14.ดูแลตรวจสอบการทำงานของบริษัทรับเหมาทำความสะอาด และสัญญา รอบการจ่ายเงิน
15.ดูแลจัดงานพิธีต่างๆของบริษัท
16.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ:  ชาย/หญิง
อายุ: 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี.ขึ้นไป
ประสบการณ์:  3-5 ปี

มีประสบการณ์ตรงในระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะ :  ขับรถยนต์ได้, มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.office,Excel

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr1.tkn@gmail.com

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด

359/888 หมู่17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000