ผจก.แผนกบัญชี,ผจก.แผนกการเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน,หัวหน้ามาตรฐานศูนย์บริการ,ที่ปรึกษางานบริการ,ช่างรถเล็ก,เจ้าหน้าที่อะไหล่,เจ้าหน้าที่ประดับยนต์,ลูกค้าสัมพันธ์,ที่ปรึกษาการขาย

ผจก.แผนกบัญชี,ผจก.แผนกการเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน,หัวหน้ามาตรฐานศูนย์บริการ,ที่ปรึกษางานบริการ,ช่างรถเล็ก,เจ้าหน้าที่อะไหล่,เจ้าหน้าที่ประดับยนต์,ลูกค้าสัมพันธ์,ที่ปรึกษาการขาย

ผจก.แผนกบัญชี,ผจก.แผนกการเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน,หัวหน้ามาตรฐานศูนย์บริการ,ที่ปรึกษางานบริการ,ช่างรถเล็ก,เจ้าหน้าที่อะไหล่,เจ้าหน้าที่ประดับยนต์,ลูกค้าสัมพันธ์,ที่ปรึกษาการขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ISUZU ,จำหน่ายอะไหล่แท้ และศูนย์บริการ ที่มีมาตรฐาน

สาขาสำนักใหญ่ขอนแก่น ที่ตั้ง 359/2 หมู่ที่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น ที่ตั้ง ติดถ.มิตรภาพ ปากทางเข้าอบต.ท่าพระ บ.หนองแวง ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

ตำแหน่งงานว่าง ปจด.สค.65 จำนวน 11 ตำแหน่ง

1. ผจก.แผนกบัญชี  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. วุฒิ ป.ตรี การบัญชี
3. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ *
4. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 3 ปี ขึ้น
ลักษณะงาน
1.งานบัญชีสาขาจังหวัด
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าตำแหน่ง

2. ผจก.แผนกการเงิน  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สนญ.ขอนแก่น
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย
2.วุฒิ ป.ตรี การบัญชี หรือ การเงิน
3.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี-การเงิน 3 ปี ขึ้น
4.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1. ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการรับจ่าย
2. ตรวจสอบการรายงานการรับจ่ายเงินประจำวันกับเงินที่รับจริง
3. ควบคุมดูแลการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ลูกค้า/พนักงาน
4. ตรวจสอบเงินสดในบัญชี
5. ตรวจสอบแผนการใช้เงินสด
6. ตรวจสอบยอดเช็คที่อยู่ในมือกับยอดเช็คที่ผู้ขายยังไม่ขึ้นเงิน
7. ประมาณรายรับรายจ่าย
8. ตรวจสอบรายงานกับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
9. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
10. ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินสดย่อย
11. ตรวจสอบรายการจ่าย K-Connect
12. วางแผนและคำนวณเงินเพื่อชำระหนี้ ของบริษัทในแต่ละวันและเดือนทั้งระบบ
13. สรุปรายงานเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากธนาคาร
14. ทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
15. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทำหนังสือค้ำประกัน L/G และติดตามหนังสือค้ำประกันที่ครบกำหนดส่งคืนธนาคาร
16. ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องการเงินต่างๆ
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าตำแหน่ง

3. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาบ้านไผ่
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2.วุฒิ ป.ตรี การบัญชี
3.มีประสบการทำงานด้านบัญชี-การเงิน
ลักษณะงาน
1.งานบัญชีสาขา
2.งานการเงินสาขา
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง)+ค่าวิชาชีพบัญชี

4. หัวหน้ามาตรฐานศูนย์บริการ  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สนญ.ขอนแก่น
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.วุฒิ ป.ตรี
3.มีประสบการณ์ด้านยานยนต์,อุตสาหกรรม,QA QC ,สถิติ
4.MS office , Google office
5.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.ตรวจมาตรฐานศูนย์บริการ
2.รายการสั่งซ่อมเครื่องมือศูนย์บริการ
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง)+ตำแหน่ง

5. ที่ปรึกษางานบริการ-รถเล็ก  4  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น,สาขาบ้านไผ่
ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาพล
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.วุฒิ ปวส.-เทคนิคยานยนต์
3.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.รับรถศูนย์บริการ
2.ส่งมอบ,แจ้งรายละเอียดงานซ่อม
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพช่าง

6. ที่ปรึกษางานบริการ-รถใหญ่  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาท่าพระ
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.วุฒิ ปวส.-เทคนิคยานยนต์
5.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.รับรถศูนย์บริการ
2.ส่งมอบ,แจ้งรายละเอียดงานซ่อม
รายได้
1.เงินเดือน (ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพช่าง

7. ช่างรถเล็ก  2  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น,สาขาบ้านไผ่
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.วุฒิ ปวส.-เทคนิคยานยนต์
3.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.งานซ่อมรถยนต์
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพช่าง

8. เจ้าหน้าที่อะไหล่  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาท่าพระ
9. เจ้าหน้าที่ประดับยนต์  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาพล
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.วุฒิ ปวส.-เทคนิคยานยนต์ หรืออื่น
3.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.งานสโตร์อะไหล่
2.งานติดตั้งประดับยนต์
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพอะไหล่

10. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาน้ำพอง
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง
2.วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
ลักษณะงาน
1.งานโทรติดตามลูกค้ารถยนต์-ศูนย์บริการ
2.งานลูกค้าสัมพันธ์สาขา
รายได้
1.เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

11. ที่ปรึกษาการขาย  4  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาพล
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิ ปวส./ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
3.วุฒิ มัธยม/ ปวช. มีประสบการณ์งานด้านการขายรถยนต์
4.มีใจรักงานด้านการขายและบริการ
5.มีความรู้สามารถในการเจรจาต่อรอง
6.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.ขายรถตามเป้าบริษัท
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้างงานขาย)+ค่าคอมมิชชั่น

การสมัครงาน
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่แผนกบุคคลชั้น 2 บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่
หรือ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น (สาขาท่าพระ,สาขาพล)
2.ส่งเมลล์ ประวัติ ขอสมัครงาน email : hrkow10@gmail.com
และแนบเอกสารการสมัครงาน
ติดต่อสอบถาม
โทร. 043 225700 ต่อ 229 หรือ 089 4221276 แผนกบุคคล สนญ.ขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)