เจ้าหน้าที่ Call Center จำนวน 1 อัตรา (ด่วน นัดสัมภาษณ์ วันที่ 15 สค.66)

เจ้าหน้าที่ Call Center จำนวน 1 อัตรา (ด่วน นัดสัมภาษณ์ วันที่ 15 สค.66)

เจ้าหน้าที่ Call Center จำนวน 1 อัตรา (ด่วน นัดสัมภาษณ์ วันที่ 15 สค.66)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตอบแทนอื่น บาท / ปี

Loading

เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

1.   เจ้าหน้าที่ Call Center  1 อัตรา
ทำงานประจำ โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น
– เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 – 35 ปี
– วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา..
– มีประสบการณ์ (จะพิจารณากรณีพิเศษ) *
คุณสมบัติพิเศษ
– มีทักษะด้านการพูด ในระดับดี-ดีมาก
– มีทักษะด้านการฟัง และจับใจความ ในระดับดี-ดีมาก
– มีทักษะด้านการตอบคำถาม ตามหลักการที่วางไว้ให้ ในระดับ ดี-ดีมาก
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับปานกลาง-ดี
ลักษณะงาน
1. โทรติดตามลูกค้าเชิงรุก
2  โทรติดตามลูกค้าเชิงคุณภาพ
3  ตอบข้อซักถามลูกค้าตามหลักการที่วางไว้ให้

ติดต่อสมัครงาน

1.    กรอกข้อมูลสมัครงาน ที่ www.kow.co.th

2.    ยื่นเอกสารขอสมัคร ที่แผนกบุคคลชั้น 2 บจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สนญ.ขอนแก่น

(เยื้องห้างบิ๊กซี) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

สนใจตำแหน่งงาน โทร 043 225700

ส่งประวัติ และเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งมาที่

mail : hrkow10@gmail.com

 

แนบเอกสารข้อมูลการสมัครงาน

– ประวัติส่วนตัว และ ประวัติการทำงาน

– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

– เอกสารอื่นประกอบการสมัครงาน (ถ้ามี)

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)