เจ้าหน้าที่ Call Center

เจ้าหน้าที่ Call Center

เจ้าหน้าที่ Call Center

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

เจ้าหน้าที่ Call Center   1  อัตรา

ทำงานประจำ โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น

– เพศชาย , หญิง อายุ 22 – 35 ปี

– วุฒิ ปวส. หรือ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา..

– มีประสบการณ์ (จะพิจารณากรณีพิเศษ) *

คุณสมบัติพิเศษ

– มีทักษะด้านการพูด ในระดับดี-ดีมาก

– มีทักษะด้านการฟัง และจับใจความ ในระดับดี-ดีมาก

– มีทักษะด้านการตอบคำถาม ตามหลักการที่วางไว้ให้ ในระดับ ดี-ดีมาก

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับปานกลาง-ดี

ลักษณะงาน

1.  โทรติดตามลูกค้าเชิงรุก

2   โทรติดตามลูกค้าเชิงคุณภาพ

3   ตอบข้อซักถามลูกค้าตามหลักการที่วางไว้ให้

 

สวัสดิการบริษัท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินกองทุนประกันสังคม , เงินสวัสดิการทั่วไป ,

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , สวัสดิการเยี่ยมไข้ ,สวัสดิการสมรส สวัสดิการฌาปนกิจ ,

ชุดฟอร์มบริษัท  ,  ส่วนลดพนักงานซื้อรถยนต์ ,ซื้ออะไหล่ -ประดับยนต์ และ ซ่อมรถยนต์

 

สถานที่ติดต่อ

บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์/สำนักงานใหญ่ขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (เยื้องห้าง BigCขก.)

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. โทร. 043 225700 ต่อ 229 ประภัศสร

 

สนใจสมัคร

1.   ยื่นเอกสารสมัครงาน ที่แผนกบุคคล ชั้น 2 อาคารโค้วยู่ฮะฯสนญ.ขก.

แนบข้อมูลการสมัครงาน

2.1 สำเนาบัตรประชาชน

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

2.3 สำเนาวุฒิการศึกษา

2.4 ประวัติส่วนตัว

2. แจ้งขอสมัครงาน ส่ง ประวัติส่วนตัว

ที่ email : [email protected]

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)