เจ้าหน้าที่ Call Center 1 อัตรา (ด่วน…)

เจ้าหน้าที่ Call Center 1 อัตรา (ด่วน…)

เจ้าหน้าที่ Call Center 1 อัตรา (ด่วน…)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตอบแทนอื่น บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

1.   เจ้าหน้าที่ Call Center   1  อัตรา

ทำงานประจำ โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น

– เพศชาย , หญิง อายุ 22 – 35 ปี

– วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา..

– มีประสบการณ์ (จะพิจารณากรณีพิเศษ) *

คุณสมบัติพิเศษ

– มีทักษะด้านการพูด ในระดับดี-ดีมาก

– มีทักษะด้านการฟัง และจับใจความ ในระดับดี-ดีมาก

– มีทักษะด้านการตอบคำถาม ตามหลักการที่วางไว้ให้ ในระดับ ดี-ดีมาก

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับปานกลาง-ดี

ลักษณะงาน

1.     โทรติดตามลูกค้าเชิงรุก

2      โทรติดตามลูกค้าเชิงคุณภาพ

3      ตอบข้อซักถามลูกค้าตามหลักการที่วางไว้ให้

1.    กรอกข้อมูลสมัครงาน ที่ www.kow.co.th

2.    ยื่นเอกสารขอสมัครงาน ที่แผนกบุคคล(ชั้น 2) บจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สนญ.ขอนแก่น

(เยื้องห้างบิ๊กซี) 359/2 หมู่ที่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

สนใจตำแหน่งงาน โทร 043 225700

3. ส่งประวัติ และ สแกนเอกสารการสมัครงาน มาที่ mail : hrkow10@gmail.com

 

แนบเอกสารข้อมูลการสมัครงาน

– ประวัติส่วนตัว และ ประวัติการทำงาน

– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

– เอกสารอื่นประกอบการสมัครงาน (ถ้ามี)

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)