เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูลธุรกิจหลัก,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่สโตร์รถใหม่,ผจก.ฝึกหัดศูนย์บริการ,ช่างรถเล็ก,ช่างรถใหญ่,ที่ปรึกษางานบริการ,ช่างไฟฟ้า(ซ่อมบำรุง),ล้างรถ,ที่ปรึกษาการขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูลธุรกิจหลัก,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่สโตร์รถใหม่,ผจก.ฝึกหัดศูนย์บริการ,ช่างรถเล็ก,ช่างรถใหญ่,ที่ปรึกษางานบริการ,ช่างไฟฟ้า(ซ่อมบำรุง),ล้างรถ,ที่ปรึกษาการขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูลธุรกิจหลัก,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่สโตร์รถใหม่,ผจก.ฝึกหัดศูนย์บริการ,ช่างรถเล็ก,ช่างรถใหญ่,ที่ปรึกษางานบริการ,ช่างไฟฟ้า(ซ่อมบำรุง),ล้างรถ,ที่ปรึกษาการขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 อัตรา ,ที่ปรึกษาการขาย (หลายอัตรา)

1. พนักงานสโตร์รถใหม่  1  อัตรา

ทำงานประจำบจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่

–    เพศชาย อายุ 22 -35 ปี

–    วุฒิ มัธยม6 /ปวช.-ปวส./ไม่จำกัดสาขา

–    ขับรถยนต์ได้  มีใบอนุญาตขับขี่

ลักษณะงาน

–    QCรถใหม่ จอดเก็บให้เป็นระเบียบ

–    การนำส่งรถใหม่ , จ่ายรถใหม่ให้สาขา ,จัดเตรียมและทำความสะอาดรถใหม่

2. พนักงานซ่อมบำรุง    1    อัตรา

ทำงานประจำบจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่

–       เพศชาย อายุ 22 -35 ปี

–       วุฒิ ปวช.ปวส./ ไฟฟ้ากำลัง

–       ขับรถยนต์ได้  มีใบอนุญาตขับขี่

ลักษณะงาน

–       ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคาร สำนักงาน

3.   พนักงานล้างรถ  1   อัตรา

ทำงานประจำบจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่

– เพศชาย อายุ 20-25 ปี

– วุฒิ ประถม/มัธยม/ปวช.

ลักษณะงาน

–       ดูแลทำความสะอาดรถก่อนส่งมอบให้ลูกค้าศูนย์บริการและพื้นโรงซ่อม

4.  ช่างซ่อมรถใหญ่  5  อัตรา

ทำงานประจำบจ.อีซูซุคอนเน็ค ขก. สำนักงานใหญ่

–       เพศชาย อายุ 22 -35 ปี

–       วุฒิ ปวช.ปวส./เทคนิคยานยนต์

–       ถ้ามีประสบการณ์เฉพาะงาน…จะพิจารณาเงินเดือน กรณีพิเศษ

–       ขับรถยนต์ได้  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5.  ที่ปรึกษางานบริการ (รับรถศูนย์บริการ)   1  อัตรา

ทำงานประจำบจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์  สำนักงานใหญ่

เพศชาย อายุ 22 -35 ปี

–       วุฒิ ปวช.,ปวส./เทคนิคยานยนต์ หรือ อื่นๆ

–       งานซ่อมรถยนต์ , งานรับรถศูนย์บริการ

–       ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

6.  ผู้จัดการฝึกหัดศูนย์บริการ 3 อัตรา

ทำงานประจำบจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์  สาขามหาสารคาม สาขาร้อยเอ็ด สาขาเลย

–       เพศชาย อายุ 25 -32 ปี

–       วุฒิ ปริญญาตรี / วิศวกรรมเครื่องกล *

–       เงินเดือน  :  18,000+

ลักษณะงาน : เรียนรู้ระบบงานในแผนกศูนย์บริการ และระบบการบริหารงานใน

ศูนย์บริการเพื่อสร้างโอกาสในการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ

 

 

7. ช่างซ่อมรถเล็ก 1 อัตรา

ทำงานประจำบจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์  สาขาหนองเรือ

–         เพศชาย อายุ 22 -35 ปี

–         วุฒิ ปวช.ปวส./เทคนิคยานยนต์

–         ขับรถยนต์ได้  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

 

 

8. เจ้าหน้าที่ธุรการ สายงานธุรกิจหลัก  1  อัตรา

ทำงานประจำบจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์  สำนักงานใหญ่

–       เพศหญิง อายุ 24-28 ปี

–       วุฒิ ปริญญาตรี / ไม่จำกัดสาขา

 

ลักษณะงาน

ตรวจเช็คข้อมูลระบบงานขาย ทั้งหมด

ติดตามข้อมูลรายงานการขายประจำเดือน ของกลุ่มอีสาน

ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร กับสาขา

 

 

9. เจ้าหน้าที่บัญชีสาขา  1  อัตรา

ทำงานประจำบจ.อีซูซุคอนเน็ค ขก. สำนักงานใหญ่

–       เพศหญิง อายุ 24-30 ปี

–       วุฒิ ปริญญาตรี / การบัญชี *

 

ลักษณะงาน 1 .ปิดงบประจำเดือน 2 .ตรวจใบรายวันทั่วไป-จ่าย-เงินสดย่อย 3.ตรวจเล่มรายงานประจำวัน -ซ์้อ ขาย ,ศูนย์บริการ,อะไหล่,รับรถยนต์,จ่าย,ทั่วไป,ประกันภัย,บุคคล,ลูกค้าสัมพันธ์ 3. ยื่นภาษีซื้อ-ขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภ.พ.36 4. เช็ค CitiBank 5. ตรวจ E-Ducument 6. ตรวจค่าคอมมิชชั่น

 

10. ที่ปรึกษาการขาย (จำนวนมาก)

ทำงานประจำบจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์

ทำงานประจำบจ.อีซูซุคอนเน็ค ขก. สำนักงานใหญ่

 

– เพศชาย/หญิง

– วุฒิ ปวส./ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

– วุฒิ มัธยม/ ปวช. ต้องมีประสบการณ์งานด้านการขายรถยนต์

– มีใจรักงานด้านการขายและบริการ

– มีความรู้สามารถในการเจรจาต่อรอง

ลักษณะงาน

1. นำเสนอขายรถยนต์ของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า

2. ให้ข้อมูลและคุณสมบัติรถยนต์

3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

 

 

 

สวัสดิการบริษัท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินกองทุนประกันสังคม , เงินสวัสดิการทั่วไป ,

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , สวัสดิการเยี่ยมไข้ ,สวัสดิการสมรส ,สวัสดิการฌาปนกิจ ,

สวัสดิการชุดฟอร์มบริษัท , ส่วนลดซื้อรถยนต์ ,ซื้ออะไหล่ -ประดับยนต์ และ ซ่อมรถยนต์

 

สถานที่ติดต่อ

บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่

359/2 หมู่ที่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (เยื้องห้าง BigCขก.)

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

โทร. 043 225700 ต่อ 229 ประภัศสร

 

สนใจสมัครงาน

1.   กรอกข้อมูลสมัครงาน ที่ www.kow.co.th

1.    ยื่นสมัครด้วยตัวเองที่แผนกบุคคลชั้น 2 บจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ หรือ บจ.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น

2.    ส่งเมลล์ ขอสมัครงาน ส่งถึง email : [email protected]

แนบข้อมูลการสมัครงาน

–       สำเนาบัตรประชาชน

–       สำเนาทะเบียนบ้าน

–       สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจบสมบูรณ์)

–       สำเนาใบขับขี่

–       สำเนาเอกสารทหาร หรือ อื่นๆ ถ้ามี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)