ผจก.แผนกขาย,ที่ปรึกษาการขาย,ธุรการข้อมูลสนุบสนุนงานขายและบริการ,แคชเชียร์,ผจก.อู่ซ่อมสี,ช่างรถเล็ก,ที่ปรึกษางานบริการ(รับรถ),อะไหล่,ล้างรถ

ผจก.แผนกขาย,ที่ปรึกษาการขาย,ธุรการข้อมูลสนุบสนุนงานขายและบริการ,แคชเชียร์,ผจก.อู่ซ่อมสี,ช่างรถเล็ก,ที่ปรึกษางานบริการ(รับรถ),อะไหล่,ล้างรถ

ผจก.แผนกขาย,ที่ปรึกษาการขาย,ธุรการข้อมูลสนุบสนุนงานขายและบริการ,แคชเชียร์,ผจก.อู่ซ่อมสี,ช่างรถเล็ก,ที่ปรึกษางานบริการ(รับรถ),อะไหล่,ล้างรถ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตอบแทนอื่น บาท / ปี

เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด และ บริษัท อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น จำกัด
ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU 20 สาขา(ภาคอีสาน)
ตำแหน่งงานว่าง ปจด.ธันวาคม 2565 (จำนวน 10 ตำแหน่ง รับหลายอัตรา*จำนวนมากๆ)

1. ผจก.แผนกขายรถยนต์  หลายอัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาจ.ขอนแก่น
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้น
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเป็นผู้นำ ร่วมทำงานกับทีมขาย
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
5. มีประสบการณ์ การบริหารทีมขาย(ธุรกิจรถยนต์) อย่างน้อย3ปี+
ลักษณะงาน
1. ดูแลและบริหารยอดขาย
2. ร่วมกำหนดแผนการขาย และ เป้าหมายการขาย
3. นำทีมดำเนินการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4. ดูแลช่องทางการขายออนไลน์ และ ประสานงานกับการตลาด
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าตำแหน่ง + ค่าคอมมิชชั่น

2. ที่ปรึกษาการขาย  หลายอัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น,บ้านไผ่,กระนวน,น้ำพอง,มอขอ,ศรีจันทร์
ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาท่าพระ,พล
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิ ปวส./ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
3.วุฒิ ปวช. มีประสบการณ์งานด้านการขายรถยนต์
4.มีใจรักงานด้านการขายและบริการ
5.มีความรู้สามารถในการเจรจาต่อรอง
6.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.ขายรถยนต์ตามเป้าหมายบริษัท
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้างงานขาย)+ค่าคอมมิชชั่น+โบนัสขาย

3. ธุรการข้อมูลสนับสนุนงานขายและงานบริการ จำนวน 4 อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
ความสามารถด้านอื่นๆ
– Power point (Excellent)
– Excell (Excellent)
– Google Drive, Google Sheet, Google Form (Excellent)
– Fork flow Design
ลักษณะงาน
– บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
– วิเคราะห์ข้อมูลฝั่งขายและศูนย์บริการ
– นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (Info graphic)
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้างบริษัท)

4. เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ จำนวน 2  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาบ้านไผ่
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2.วุฒิ ป.ตรี การบัญชี หรือ การเงิน
3.มีประสบการทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน
ลักษณะงาน
1.งานบัญชีสาขา
2.งานการเงินสาขา
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง)+ค่าวิชาชีพบัญชี+ค่ารักษาเงิน

5. ผจก.อุ่ซ่อมสีและตัวถัง จำนวน  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ขอนแก่น
คุณสมบัติ
1. เพศชาย  อายุ  35 ปี +
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ป.ตรี
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง อย่างน้อย3ปี+
5. บริหารงานนโยบาย ดูแลงาน เขตจังหวัดขอนแก่น

รายได้
1.เงินเดือน + ค่าบริหาร = 30,000+

6. ช่างรถเล็ก  จำนวน 4  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น, บ้านไผ่ ,กระนวน
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.วุฒิ ปวส.-เทคนิคยานยนต์ (เท่านั้น)
3.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.งานซ่อมรถยนต์
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพช่าง

7. ที่ปรึกษางานบริการ-รถเล็ก  หลายอัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น,สาขาบ้านไผ่
ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาพล
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.วุฒิ ปวส./ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา *
3.มีจิตใจรักงานบริการ, ดูแลลูกค้า
4.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.รับรถลูกค้า-ศูนย์บริการ
2.ส่งมอบ,แจ้งรายละเอียดงานซ่อม
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพSA

8. ที่ปรึกษางานบริการ-รถใหญ่ จำนวน  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาท่าพระ
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.วุฒิ ปวส./ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา *
3.มีจิตใจรักงานบริการ, ดูแลลูกค้า
4.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.รับรถลูกค้า-ศูนย์บริการ (รถยนต์เล็ก, รถบรรทุก)
2.ส่งมอบ,แจ้งรายละเอียดงานซ่อม
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพSA

9. เจ้าหน้าที่อะไหล่ จำนวน  1  อัตรา
ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาท่าพระ
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.วุฒิ ปวส./ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
3.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่
ลักษณะงาน
1.งานสโตร์อะไหล่
2.งานติดตั้งประดับยนต์
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพอะไหล่

10.พนักงานล้างรถ (รายวัน ) หลายอัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. ขับรถยนต์ได้
ลักษณะงาน
1. ทำความสะอาดรถยนต์-ลูกค้าศูนย์บริการ
รายได้
1.เงินเดือน (รายวัน) ทดลองงาน 340บ./วัน ,บรรจุ 350 บ./วัน

การสมัครงาน
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่แผนกบุคคลชั้น 2 บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ (สาขาขอนแก่น หรือ สาขาอื่นๆ)
หรือ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น (สาขาท่าพระ,สาขาพล)
2.ส่งเมลล์ ประวัติ ขอสมัครงาน email : [email protected]
และแนบเอกสารการสมัครงาน
ติดต่อสอบถาม
โทร. 043 225700 ต่อ 229 หรือ 089 4221276 แผนกบุคคล สนญ.ขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)