พนักงานควบคุมคุณภาพ (**ด่วน**)

พนักงานควบคุมคุณภาพ (**ด่วน**)

พนักงานควบคุมคุณภาพ (**ด่วน**)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

พนักงานควบคุมคุณภาพ

รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการตรวจเช็ควัตถุดิบรับเข้า เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. ดำเนินการตรวจเช็คชิ้นงานระหว่างการบวนการผลิตตามขั้นตอน คัดกรองและบันทึกผลผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. ดำเนินการตรวจเช็ค ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหลังการประกอบ ให้เป็นไปตาม Specification ที่กำหนดทั้งขนาดและการใช้งาน

4. ประสานงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจเช็ค ตรวจสอบ ตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า ชิ้นงานระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 

คุณสมบัติ

1. ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเครื่องมือวัด, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตรวจสอบ

4. มีความรู้ในด้านการอ่านแบบผลิตชิ้นส่วน

5. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น

6. มีความละเอียด รอบคอบ ทำงานอย่างเป็นระบบ

7. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสังคม
– กองทุนเงินทดแทน
– ค่าเบี้ยเลี้ยง(ปฏิบัติงานนอกสถานที่,ฝึกอบรม)
– ดูงานต่างประเทศ
– ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะตำแหน่งผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์)
– ประกันกลุ่มพนักงาน(ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,ประกันทุพพลภาพ)
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)
– โบนัส(ตามผลประกอบการบริษัท)
– สวัสดิการเงินทุนกู้ยืม
– รางวัลพนักงานดีเด่นด้านต่างๆ
– งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
– ชุดยูนิฟอร์ม
– อาหารกลางวันฟรี
– เครื่องดื่มช่วงพักเบรก (ชา,กาแฟ,นมเย็น ฯลฯ)
– กิจกรรมวันเกิดพนักงานในรอบเดือน
– เงินช่วยเหลือเสียชีวิต
– เงินช่วยเหลือและแสดงความยินดี กรณีมงคลสมรส,อุปสมบท,สำเร็จการศึกษา
– ของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว(กรณีคลอดบุตร)
– เงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยพิบัติ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

บริษัท เอ็นทีเอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)/บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

NTN Medical Team
โพสต์โดย
NTN Medical Team