1. เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย (เวรเปล) 2. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

1. เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย (เวรเปล) 2. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

1. เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย (เวรเปล) 2. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

1. เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย (เวรเปล) 2. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ขนส่งภายในโรงพยาบาล)

– ม.6 , ปวช. ทุกสาขา

– เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี

– สามารถทำงานเป็นกะได้

– บุคลิกดี พูดจาไพเราะสุขภาพแข็งแรง

– ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง/โรคติดต่อ

– ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยต้องโทษอาญา(จำคุก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

301/74 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

TIIK
โพสต์โดย
TIIK