(1.) ผู้จัดการโครงการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (2.) หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3. และ 4.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์ 15 อัตรา

(1.) ผู้จัดการโครงการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (2.) หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3. และ 4.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์ 15 อัตรา

(1.) ผู้จัดการโครงการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (2.) หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3. และ 4.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์ 15 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

(1.) ผู้จัดการโครงการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (2.) หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3. และ 4.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์ 15 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ไม่จำกัดเพศ

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า / เครื่องมือแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องมือแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ ตามตำแหน่ง

1. ผู้จัดการโครงการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 อัตรา (มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องมือแพทย์ 5 ปี ขึ้นไป)

– บริหารงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน (HA, JCI, ISO)

– กำกับติดตามและวางแผนให้งานได้ตามเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน Financial, Customer, Internal Process and learning and growth และบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ (Better, Faster, Cheaper)

2. หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 อัตรา (มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องมือแพทย์ 5 ปี ขึ้นไป)

– บริหารงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน HA, JCI, ISO, วางแผนและกำกับติดตามงานบำรุงรักษา สอบเทียบและซ่อมเครื่องมือแพทย์

3. เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์ 10 อัตรา (มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องมือแพทย์ 2 ปี ขึ้นไป)

4. เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์ 5 อัตรา (มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องมือแพทย์ 0-2 ปี ขึ้นไป)

– บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

301/74 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

TIIK
โพสต์โดย
TIIK