พนักงานธุรการ ประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น

พนักงานธุรการ ประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น

พนักงานธุรการ ประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tepphasuk_kk@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. มีความกระตือรือร้นและละเอียดรอบคอบในการทำงาน

4. จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป และอายุไม่เกิน  30  ปี

5. ยื่นใบสมัครได้ที่  บริษัท  เทพผาสุก  จำกัด  เลขที่  227/67  ปากซอยประชาสโมสร  52  ถนนประชาสโมสร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

6. หมดเขตรับสมัครในวันที่  15  พฤศจิกายน  2564

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tepphasuk_kk@hotmail.com

บริษัท เทพผาสุก จำกัด เลขที่ 227/67 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บริการด้านกฎหมาย ท

onuma.pit
โพสต์โดย
onuma.pit