เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.เป็นต้น  มีความรู้เกี่ยวกับคอนพิวเตอร์เบื้องต้น มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000