พนักงานงานควบคุมและบริหารงานขาย

พนักงานงานควบคุมและบริหารงานขาย

พนักงานงานควบคุมและบริหารงานขาย

ตัวแทนขายรถยนต์ฮอนด้า

หน้าที่/คาวมรับผิดชอบ
ควบคุมการทำงานของฝ่ายขายให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและนโยบาย และบริหารงานฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพจากทรัพยากรในทุกด้าน
1. กำหนดแนวปฏิบัติ นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายขายให้เหมาะสมกับสภานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน
2. ควบคุมให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในฝ่ายขาย เช่น กระบวนการการทำงานของพนักงานในฝ่าย การบริหารจัดการสต็อก เป็นต้น
3. รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแคมเปญและงบการขายประจำเดือนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
4. ตรวจสอบรายงานการจองรถยนต์ใหม่ที่ตรงกับรถยนต์ที่สั่งซื้อ เพื่อจัดสรรให้ตรงกับสาขาที่มีลูกค้าจองเพื่อบริหารจัดการให้เหมาะสม
5. แนะแนวทางให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึงการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ส่งผลกับการขาย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มีทักษะการทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความละเอียดรอบครอบ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ PowerPoint ได้ดี

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด สำนักงานใหญ่

1111 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HRTeam_Autocorp
โพสต์โดย
HRTeam_Autocorp