ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

– ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการในศูนย์บริการ                                                                                            – ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนนำเข้าซ่อม                                                                                                      – ติดต่อประสานงานลูกค้า รายงานการซ่อม                                                                                                  – เปิด JOB เพื่อแจ้งงาน และประสานงานกับแผนกซ่อมรถยนต์                                                                   – เสนอราคาประเมินราคาก่อนซ่อม                                                                                                                 – แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการรับรถ                                                                                                          – ติดตามความคืบหน้าของงานซ่อม                                                                                                              – รวบรวมเอกสารในการส่งซ่อม                                                                                                                    – ตรวจเช็ค PDI ความเรียบร้อยของรถยนต์ก่อนส่งมอบลูกค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด
Ladda
โพสต์โดย
Ladda