เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HRBP)/ช่างเขียนแบบ(draftsman)/นักศึกษาฝึกงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HRBP)/ช่างเขียนแบบ(draftsman)/นักศึกษาฝึกงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HRBP)/ช่างเขียนแบบ(draftsman)/นักศึกษาฝึกงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล apcfac.hr01@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 12,000 - 25,000 บาท บาท / เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

🔰เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HRBP)🔰

รายละเอียดงาน
1. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาคัดเลือก และ ฝึกอบรม
2. วิเคราะห์ การวางแผนอัตรากำลังคน และ โครงสร้างเงินเดือน
3. กำหนดบทลงโทษ และ แนวทางการเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ
4. ร่วมวางแผนกลยุทธ์องค์กรกับทีมบริหาร และ ทีมที่เกี่ยวข้อง
5. แก้ปัญหาในระยะสั้นให้กับหวัหน้า และ พนักงานในไลน์ผลิต
6. ทำงานด้านเอกสารในระยะต้นของข้อมูลในเอกสาร เช่น แรงงานต่างด้าว ใบเตือน สั่งพักงาน ฯ และ ส่งต่อให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.***ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่***
2.อายุ 22 – 35 ปี
3.การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
4.จบการศึกษา สาขาหรือคณะ ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร และ ที่เกี่ยวข้อง
5.ถ้าหากมีประสบการณ์งาน HR ฝึกอบรมและประเมินผล / บริหารวางแผนงานบุคคล หรือ แรงงานสัมพันธ์ จะพิจารณา เป็นพิเศษ
6.มีศิลปะทางการพูดในระดับดี
7.สามารถทำงานในอากาศร้อนได้(เข้าเช็คไลน์ผลิต)

 

🔰ช่างเขียนแบบ(draftsman)🔰

รายละเอียดงาน
1.ประสานงานกับฝ่ายออกแบบเพื่อถอดแบบการผลิต
2.เข้าวัดหน้างานกับทีมช่าง หรือ ทีมออกแบบ
3.จัดทำแบบการผลิต และ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบการผลิต
4.ติดตามงานกับฝ่ายผลิต
5.ประสานงานเรื่องแบบการผลิตกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
2.ไม่จำกัดเพศ
3.อายุ 22 – 35 ปี
4.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป เกี่ยวกับสาขาการออกแบบ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
5.สามารถทำงานเชิงรุกได้
6.มีภาวะผู้นำ

ค่าตอบแทน/สวัสดิการ
***ทดลองงาน 12,000 – 15,000 บาท***
***บรรจุ 16,000 – 25,000บาท***
1.ประกันสังคม
2.เบี้ยขยัน
3.กินเลี้ยงทุกเดือน
4.เงินฝากดอกเบี้ยสูง
5.ฯลฯ

สามารถส่ง resume / cv มาได้ที่

Email : [email protected]

 

📍นักศึกษาฝึกงานแผนกที่เปิดรับ📍
1.ออกแบบภายใน 1 อัตรา (ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.ทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา (ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง)
3.บัญชี 1 อัตรา (ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง)
4.วางแผนการผลิต 1 อัตรา (ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง)
5.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 อัตรา (ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง)

📍ค่าตอบแทน/สวัสดิการ📍
1.เงินเดือนเริ่มต้น 5,000 – 12,000 บาท/เดือน

📍***หมายเหตุ***📍
นักศึกษาฝึกงานทุกคนจะต้องได้เข้าสัมภาษณ์(ออนไลน์)ก่อนทางบริษัทจะเรียกฝึกงานทุกคน

สามารถส่งคำขอฝึกงานได้ที่
Email : [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล apcfac.hr01@gmail.com

บริษัท อภิโชคดีไซน์ จำกัด

บริษัท อภิโชคดีไซน์ จำกัด (ทางเข้าบ้านแดงน้อย)

apc hr01
โพสต์โดย
apc hr01