เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่งสินค้า (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่งสินค้า (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่งสินค้า (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sitthihr@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่งสินค้า (ด่วน)

คุณสมบัติที่ต้องการ

1.  เพศ ชาย/หญิง  อายุ  23 ปี ขึ้นไป

2.  วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์,สาขาการจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.  มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsolf  Office ได้เป็นอย่างดี

4.  มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ติดต่อ ประสานงานกับผู้อื่นได้

5.  มีความรู้ความเข้าใจงานขนส่ง และมีประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกส์อย่างน้อย 1 ปี

6.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7.  มีความอดทน สามารถรับความกดดันได้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ลักษณะงานโดยสังเขป

1. จัดเตรียมรถ และสรรหารถร่วมขนส่งสินค้าให้ได้ตามแผนงานเพื่อเข้าโหลดสินค้าตามเวลาที่กำหนด

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานเอกสารกับพนักงานขับรถ

3.  ติดตามสถานะรถขนส่ง ตรวจสอบ GPS รถขนส่งให้วิ่งตามเส้นทางที่กำหนด

4.  จัดทำเอกสารเปิด Job Order และจัดทำเอกสารขออนุมัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง

5.  ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายใน ภายนอกและส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับลูกค้า

6.  การจัดการสินค้าเสียหายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ

7.  บันทึกข้อมูลประจำวัน บันทึกค่าใช้จ่าย และรวบรวมเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา

สนใจสมัคร : ส่ง Resume มาที่ [email protected] หรือ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่ 094-515-9966 (คุณกร),043-471828

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sitthihr@gmail.com

บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด

hr Sitthi
โพสต์โดย
hr Sitthi