วิศวกรเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง

วิศวกรเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง

วิศวกรเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล siam.energy.agrow@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน

วิศวกรเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง

วิศวกรเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง

เอกสารสำหรับการสมัคร

1.Resume

2.ใบรับรองการศึกษา หรือ Transcript

3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

4.เอกสารส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนและสวัสดิการ

– สามารถต่อรองได้

– ประกันสังคม

– เบี้ยเลี้ยง โอที

สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น

ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://drive.google.com/file/d/19XIW7RVIF2dw2iSpZGwhdEfcS2EeLIYe/view?usp=sharing

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล siam.energy.agrow@gmail.com

บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี อะโกร จำกัด

9/325 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 28 ถนน สุขาภิบาล 5 แขวง ท่าแร้ง เขตบาง

FAHLUANG
โพสต์โดย
FAHLUANG ❤️