ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล duun.paveena@gmail.com
จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน:ตามตกลง

เพศ: ชาย

อายุ : 25-40ปี

การศึกษา: ไม่จำกัด

คุณสมบัติ:

1.มีความรู้ความสามารถด้านช่างเทคนิค การซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้

2.มีความรู้ความสามารถ ในการติดตั้งซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงาน อุตสาหกรรม

3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

4.สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล duun.paveena@gmail.com

บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด
Siamgrantsteel
โพสต์โดย
Siamgrantsteel