วิศวกร, พนักงานควบคุมการผลิต (ประจำโรงงานสาขาขอนแก่น)

วิศวกร, พนักงานควบคุมการผลิต (ประจำโรงงานสาขาขอนแก่น)

วิศวกร, พนักงานควบคุมการผลิต (ประจำโรงงานสาขาขอนแก่น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkk65.steckk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่ธุรการควบคุมคุณภาพ, พนักงานช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสาขาขอนแก่น)

1.ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา ด่วน

รายละเอียดของงาน
– ควบคุมคุณภาพงานผลิตเสาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและมาตราฐานอุตสาหกรรม
– ออกแบบวิศวกรรมและจัดทำรายการคำนวณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิต
– ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
– สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับการพิจาณาเป็นพิเศษ

2.ตำแหน่ง พนักงานควบคุมการผลิต 1 อัตรา ด่วน

รายละเอียดของงาน
– ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต
– ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
– ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 
– เพศชาย 18 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส สาชาวิชาการก่อสร้าง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
– สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– โบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี
– ชุดยูนิฟอร์ม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– กองทุนประกันสังคม
– สวัสดิการอาหารกลางวันฟรี
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ / ทันตกรรม

สนใจเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่โรงงานพร้อมสัมภาษณ์งาน หรือ ส่ง Resume มาที่ E-mail : hrkk65.steckk@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043-306500-1 หรือ in box Faceboook: HR Stec Khonkean

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkk65.steckk@gmail.com

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

113 หมู่ 4 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110

HR Stec Khonkaen
โพสต์โดย
HR Stec Khonkaen