1.ธุรการบุคคล & เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ISO สาขาขอนแก่น ด่วน 2. เจ้าหน้าที่งานบุคคล (เงินเดือน ประกันสังคม กฏหมายแรงงาน)

1.ธุรการบุคคล & เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ISO สาขาขอนแก่น ด่วน 2. เจ้าหน้าที่งานบุคคล (เงินเดือน ประกันสังคม กฏหมายแรงงาน)

1.ธุรการบุคคล & เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ISO สาขาขอนแก่น ด่วน 2. เจ้าหน้าที่งานบุคคล (เงินเดือน ประกันสังคม กฏหมายแรงงาน)

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้ว

ธุรการบุคคล สาขาขอนแก่น

รายละเอียด และ หน้าที่รับผิดชอบ

– งานสรรหาและจัดจ้างบุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้ประกาศรับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์
–  งานฝึกอบรม จัดหาหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานแผนกต่างๆเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
– งานจัดการรายได้ / เงินเดือน / สวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน ประกันสังคม OT ตามกฎหมายแรงงาน

– งานธุรการบุคคลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายแรงงาน และประกันสังคม

-ดูแลผลประโยชน์ของพนักงาน เอกสารต่างๆของพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ โอที
แบบฟอร์มเครื่องแต่งกายของพนักงานบริการและพนักงานออฟฟิต
-รายงานผลงาน (สมรรถนะด้านการบริหารระบบ)ให้ผู้จัดการสาขาทราบ และตัดสินใจปรับปรุง

– งานรับตรวจ/เก็บสรุปรายเดือนของแต่ละสาขาเข้าแฟ้ม

– งานติดต่อประสานงาน /  Support เอกสารให้กับทางธุรการสาขาต่างๆ ทีร้องขอ

– และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคุบบัญชา

ดูแล และ ควบคุม ตรวจสอบ เอกสาร ISO ทุกตำแหน่ง / ทุกสาขา

คุณสมบัติ

อายุ 30 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยันขันแข็ง และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Word,Excel,Powerpoint
มีทักษะในการวางแผน มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
หากมีประสบการณ์ในสายงานฝ่ายบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ความสามารถที่จำเป็น (การฝึกอบรมพื้นฐาน)

-ข้อกำหนด ISO9001:2015 /แนวทางการบริหารระบบคุณภาพ
– กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ  (กฎหมายแรรงงาน)
– ระเบียบปฏิบัติด้านการบริหาร (PM)
– ระเบียบปฏิบัติด้านการบริหารบุคคล HR   (PM)
** เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

สวัสดิการ  มีเบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม

 

บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

108/9 หมู่ที่ 13 ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

mtp hr
โพสต์โดย
mtp hr