เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( กำจัดปลวก ) จำนวนมาก ประจำสาขาทั่วประเทศ ( ขอนแก่น ,โคราช ,เพชรบุรี , อุดร , พิษณุโลก )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( กำจัดปลวก ) จำนวนมาก ประจำสาขาทั่วประเทศ ( ขอนแก่น ,โคราช ,เพชรบุรี , อุดร , พิษณุโลก )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( กำจัดปลวก ) จำนวนมาก ประจำสาขาทั่วประเทศ ( ขอนแก่น ,โคราช ,เพชรบุรี , อุดร , พิษณุโลก )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mtphr2612@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

ธุรการบุคคล สาขาขอนแก่น

หน้าที่ที่ความรับผิดชอบและอำนาจการตัดสินใจ
1
พนักงานขายมีหน้าที่ในการแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
2
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท การรู้จักศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
3
รู้จักควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ได้ ยิ้มแย้ม ควบคุมอารมณ์ตัวเอง
4
ทำรายงานลูกค้ามุ่งหวังและสรุปการเข้าสำรวจหน้างาน เสนอต่อผู้จัดการสาขาทุกเดือน
5
มีการจัดทำแฟ้มงานการทำงาน และสรุปผลการดำเนินงานทุกๆเดือนต่อผู้จัดการสาขา
6
งานบริหารงานด้านการบริหารระบบคุณภาพ ISO และ ข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7
รายงานผลงาน (สมรรถนะด้านการบริหารระบบ)ให้กรรมการผู้จัดการทราบ และตัดสินใจปรับปรุง
8
อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
1
เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 50 ปี  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2
พนักงานขายที่ดีต้องมีจรรยาบรรณต่ออาชีพที่จะต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานทุกคนในบริษัทได้ดี
3
มีใจรักงานบริการ รู้จักเจรจาต่อรอง และมีความรับผิดชอบและไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
5
ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mtphr2612@gmail.com

บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ( บริการกำจัดปลวก แมลง และ สัตว์พาหะ ทุกชนิด )

108/9 หมู่ที่ 13 ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

mtp hr
โพสต์โดย
mtp hr