พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล csuthathip@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ :
1.  เพศ หญิง  หรือ ชาย
2.  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
3. สามารถอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
4. ต้องการ บุคคลากรที่ซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่น และความกล้าที่ จะทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
5.  สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
7   มีสวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส
8.  ทำงาน จันทร์ – เสาร์

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล csuthathip@gmail.com

บริษัท พี.คิว.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท พี.คิว.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

off-suthathip
โพสต์โดย
Off Suthathip