พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chachporn@bvteam.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามระเบียบบริษัท บาท / ปี

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ :

  • เพศชาย หรือ หญิง
  • ระดับการศึกษา ปวส.บัญชีขึ้นไป มีประสบการณ์งานบัญชีโดยตรงอย่างน้อย 1 ปี
  • รับนศ.จบใหม่ที่เคยผ่านการฝึกงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
  • ขยัน พร้อมเรียนรู้
  • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์

ส่ง Resume ที่ chachporn@bvteam.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chachporn@bvteam.com

บริษัท บี.วี.การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด

สำนักงานบัญชีคุณภาพรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

cw237125
โพสต์โดย
cw237125